Zadnja posodobitev December  2022

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI http://www.kriptoclub.com TER NAROČILA

IZOBRAŽEVALNIH STORITEV, SVETOVANJA OZIROMA DRUGIH STORITEV, KI JIH

PONUJA Medija Marketing Edvard Kurnik s.p., Na gmajni 29, 2312 Orehova vas

1. UVODNE DOLOČBE

Predmetni splošni pogoji določajo pravice in obveznosti obiskovalcev ter uporabnikov spletne

strani http://www.kriptoclub.com ter pravice in obveznosti naročnikov izobraževalnih storitev in

svetovanja oziroma drugih storitev, ki jih ponuja spletna stran http://www.kriptoclub.com

oziroma Medija Marketing Edvard Kurnik s.p. (v nadaljevanju: PODJETJE).

Oseba, ki obišče spletno stran http://www.kriptoclub.com ali jo uporablja na način, da se prijavi

na katerega koli izmed dostopnih programov, naroči storitev ali na drug način sporoči svoje

osebne podatke, se izrecno strinja s predmetnimi splošnimi pogoji. Prav tako poda oseba

izrecno privolitev k veljavnosti teh splošnih pogojev, če sklene s PODJETJE-om kakršno koli

pogodbo ali na drug način izrazi strinjanje s temi splošnimi pogoji.

Za vprašanja, ki s temi splošnimi pogoji niso podrobneje urejena, se uporabi veljavna

zakonodaja oziroma predpisi.

V primeru, da katere določbe teh splošnih pogojev nasprotujejo veljavni zakonodaji oziroma

predpisom, to ne vpliva na veljavnost splošnih pogojev, temveč se namesto takšnih določb

uporabijo zakonske določbe oziroma določbe veljavnih predpisov. Druge določbe splošnih

pogojev v tem primeru veljajo še naprej.

Predmetni splošni pogoji so vedno na voljo na spletni strani http://www.kriptoclub.com z

namenom, da se lahko obiskovalec, uporabnik ali naročnik z njimi kadar koli seznani.

2. UPORABA POJMOV

Obiskovalec je vsaka oseba, ki obišče spletno stran http://www.kriptoclub.com, vendar ne

naroči storitev ali se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov.

Uporabnik je vsaka oseba, ki uporablja spletno stran http://www.kriptoclub.com na način, da se

prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov, naroči storitev ali na drug način z izpolnitvijo

spletnega obrazca sporoči svoje osebne podatke.

Naročnik je oseba, ki naroči katero koli izmed storitev, ki jih ponuja spletna stran

http://www.kriptoclub.com  oziroma PODJETJE.

Upravljavec osebnih podatkov oz. upravljavec spletne strani ter ponudnik je Medija Marketing Edvard Kurnik s.p. Na gmajni 29, 2312 Orehova vas

3. PONUDBA OZIROMA OPRAVLJANJE STORITEV

PODJETJE oziroma z njegove strani pooblaščene osebe nudijo storitve izobraževanja,

seminarjev, svetovanja in druge podobne storitve po naprej predvidenih programih ali

individualno.

Uporabnik spletne strani oziroma naročnik storitev s sprejemom teh splošnih pogojev izjavlja, da

je seznanjen z naravo storitev, ki jih ponuja spletna stran http://www.kriptoclub.com oziroma

PODJETJE.

V primeru, da se posameznik odloči sodelovati v predvidenem programu in naroči storitev, se

strinja, da so mu na voljo samo storitve, ki so predvidene v okviru tega programa. Ponudnik ima

do trenutka izvedbe programa pravico do spremembe le-tega, o čemer bo naročnika obvestil do

začetka izvajanja programa.

Z naročilom storitev oziroma programa se uporabnik oziroma naročnik zaveže, da bo pokazal

ustrezno mero profesionalnosti ter spoštovanja do ponudnika oziroma z njegove strani

pooblaščene osebe oziroma do ostalih uporabnikov oziroma naročnikov, v kolikor gre za

skupinski program, hkrati pa tudi, da bo upošteval pravila oziroma navodila, dana znotraj

programa. V primeru, da uporabnik oziroma naročnik tega ne bo storil, je ponudniku oziroma

morebitnim drugim uporabnikom oziroma naročnikom odgovoren za vso povzročeno škodo. V

kolikor je zaradi neustreznega obnašanja oziroma neupoštevanja pravil s strani posameznega

uporabnika oziroma naročnika ogroženo zdravje oziroma življenje drugih oseb oziroma živali,

ima ponudnik pravico, da uporabnika oziroma naročnika kadarkoli izključi iz programa.

4. NAROČILO STORITEV

Vsaka fizična oseba, ki želi naročiti storitev, ki je dostopna na spletni strani

http://www.kriptoclub.com oziroma ki jo ponuja PODJETJE, lahko to stori na več načinov, in

sicer preko spletne trgovine na spletni strani http://www.kriptoclub.com, ali z oddajo naročila

preko elektronskega naslova, telefona ali po pošti.

Naročilo je veljavno, če vsebuje vsaj naslednje (osebne) podatke:

storitev, ki se naroča

ime in priimek naročnika

ter kontaktne podatke – telefonska številka ali elektronski naslov.

Naročnik, ki odda naročilo za opravo storitev, preko spletne trgovine na spletni strani oziroma z

oddajo naročila na način, opisan v prejšnji točki, poda izrecno soglasje k sprejemu teh splošnih

pogojev.

V trenutku, ko je bila storitev že naročena ter plačana, lahko naročnik odstopi le v primeru, da

ponudnik storitve še ni pričel izvajati, vendar najkasneje 3 dni pred pričetkom izvajanja storitev.

Za datum začetka izvajanja storitve se šteje dan, ko je udeleženec-ka programa prejel-a dostop

do spletne učilnice s pripadajočim gradivom. V primeru, da se je storitev, ki je že bila plačana,

tudi že pričela izvajati, naročnik ne more več odstopiti od naročila in ni upravičen do povračila

plačanih sredstev.

V primeru, da je bila storitev naročena ter plačana, vendar obstajajo razlogi na strani ponudnika,

zaradi katerih storitve oziroma programa ne bo mogoče izvesti, se naročnik s sprejemom

predmetnih splošnih pogojev strinja, da se mu že vplačana denarna sredstva vrnejo na

transakcijski račun, s katerega je bilo opravljeno nakazilo, in sicer najkasneje v roku 14

(štirinajstih) delovnih dni po obvestilu naročniku, da storitve oziroma programa ne bo mogoče

opraviti. V primeru, da nakazilo ni bilo opravljeno s transakcijskega računa, je dolžan naročnik

nemudoma sporočiti številko transakcijskega računa, na katerega se lahko izvede vračilo

sredstev, naročnik pa je v takšnem primeru dolžan vračilo sredstev izvesti najkasneje v roku 14

(štirinajstih) delovnih dni po prejemu obvestila o številki transakcijskega računa naročnika.

Glede na naravo storitev, ki jih ponuja PODJETJE, se naročnik storitev izrecno strinja, da od

ponudnika ne bo zahteval povračila škode v primeru neizvedbe naročenih storitev oziroma

programov.

5. CENE IN NAČIN PLAČILA

Cene storitev, ki so objavljene na spletni strani http://www.kriptoclub.com oziroma storitve, ki jih

ponuja PODJETJE, so v evrih ter že vključujejo DDV. Izjemoma so lahko cene navedene tudi

brez DDV, vendar v tem primeru poleg cene z velikimi črkami obvezno piše še + DDV.

Ponudnik si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti cene. V primeru, da se po tem, ko je bila

storitev že naročena, spremeni cena te storitve, velja za naročnika cena, objavljena v trenutku

oddaje naročila. Naročnik lahko naročene izdelke plača po predračunu, z nakazilom na račun

Medija Marketing Edvard Kurnik s.p. Na gmajni 29, 2312 Orehova vas, ali preko plačilnega sistema PayPal.

Z namenom zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic si upravljavec pridrži pravico

obvestiti pristojne organe o morebitnih zlorabah oziroma sumljivih ter neobičajnih rabah

kreditnih ali plačilnih kartic, ki bodo kot plačilno sredstvo uporabljene v procesu plačila za

naročilo. V kolikor naročnik ne vnese zahtevanih podatkov v trenutku opravljanja plačila s

kreditno ali plačilno kartico, je lahko to ovira za izvedbo naročila, za katero upravljavec spletne

strani ne odgovarja.

6. DOSTAVA

Artikli, ki so na zalogi, bodo odposlani naslednji delovni dan po prejetem naročilu. Dostavo

omogoča Pošta Slovenije d.o.o., ki si pridržuje pravico dostave 1-3 delovne dni (praviloma so

pošiljke dostavljene naslednji dan po oddaji). V primeru, da izdelki niso na zalogi, vas bomo

obvestili o nameravanem roku dostave.

Dostava velja za področje Slovenije. Za hitrejšo dostavo ali dostavo izven države Slovenije se je

potrebno dogovoriti po telefonu oziroma elektronski pošti.

V nobenem primeru nismo odgovorni za prekoračen rok dostave. Dostava se izvrši na naslov,

ki ste ga navedli ob naročilu. V primeru, da vas ob času dostave ni na naslovu, Vam bo

dostavljalec pustil obvestilo o prispeli pošiljki. V primeru, da zaloga poide, vas bomo o tem

nemudoma obvestili in vam sporočili dobavni rok za naročene artikle.

Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije, vendar si ponudnik pridržuje pravico

izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito.

STROŠEK DOSTAVE

Za naročene izdelke v vrednosti do 35,00 EUR stroške dostave krije naročnik – 4,5 EUR (z

DDV). Pri nakupu nad 35 ,00 EUR, pa stroške dostave krijemo mi.

V primeru, da izberete storitev plačila po povzetju vam dodatno zaračunamo 1,84 EUR. Znesek

se informativno prikaže v končnem obrazcu za oddajo naročila. Če se želite znesku provizije

izogniti, priporočamo, da izberete način plačila po predračunu.

ČAS DOSTAVE

Dostava se vrši med tednom praviloma v dopoldanskem času do 16.00 ure na naslov, ki ga

vnesete ob oddaji naročila. Če ste ob nakupu za način plačila izbrali gotovinsko plačilo ob

prevzemu, prosimo poskrbite, da bo imel prejemnik pošiljke pri sebi dovolj gotovine za plačilo

odkupnine. Če vas v času dostave ni doma, bo dostavljalec Pošte Slovenije pustil obvestilo o

prispeli pošiljki, blago pa vas bo čakalo za prevzem na najbližji poštni enoti.

7. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Upravljavec spletne strani http://www.kriptoclub.com se bo ves čas trudil obiskovalcem

omogočiti nemoten dostop do spletne strani, vendar ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala

zaradi nemožnosti uporabe te spletne strani, če je do tega prišlo zaradi okoliščin, ki ne izhajajo

iz njegove sfere.

Upravljavec spletne strani prav tako ne odgovarja škodo, ki je posledica uporabe internetne

mreže, kot so na primer prekinitev storitev s strani ponudnika internetnih storitev, zunanji vdor ali

računalniški virusi.

Upravljavec osebnih podatkov ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki so

posledica posredovanja napačnih podatkov ob naročilu storitev.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi lahko uporabniku ali naročniku nastala ob naročilu ali

izvedbi oziroma udeležbi v programih, ki jih ponuja PODJETJE, oziroma ki jih slednji promovira.

Vsak uporabnik ali naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev na katerega izmed predvidenih

načinov, kot so opredeljeni v teh splošnih pogojih, izrecno sprejema odgovornost za vse

morebitne posledice pri udeležbi v programu oziroma v okviru opravljenih storitev.

V primeru, da PODJETJE oziroma z njegove strani pooblaščena oseba promovira program

oziroma storitev drugega ponudnika, veljajo za morebitnega naročnika oziroma uporabnika

splošni pogoji, ki jih objavi tisti ponudnik. V tem primeru se glede morebitne škode ter

odgovornosti uporabljajo določbe splošnih pogojev oziroma pravil programa drugega

ponudnika, PODJETJE pa za morebitno škodo, ki bi naročniku oziroma ponudniku nastala iz

tega programa ali opravljene storitve, ne odgovarja.

Ponudnik prav tako ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku ali naročniku

zato, ker v okviru programa oziroma storitve ni sledil danim navodilom ali ker je pridobljena

sredstva, znanja ali materiale uporabljal na nedovoljen oziroma nepredviden način.

PODJETJE ali z njegove strani pooblaščena oseba kot ponudnik ali kot promotor ne odgovarja

za uspeh ponudnika oziroma naročnika storitev oziroma programa, prav tako ne daje

nikakršnega zagotovila, da bo uporabniku oziroma naročniku vsebina storitve oziroma programa

ustrezala. Uporabnik oziroma naročnik se s sprejemom teh splošnih pogojev strinja, da je v

celoti odgovoren za svoj uspeh v programu oziroma v okviru storitev, ki jih je naročil.

8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov ter upravljavec spletne strani http://www.kriptoclub.com je

Medija Marketing Edvard Kurnik s.p.Na gmajni 29, 2312 Orehova vas

Upravljavec spletne strani http://www.kriptoclub.com se zaveže hkrati kot upravljavec osebnih

podatkov varovati, hraniti in obdelovati osebne podatke obiskovalca spletne strani ter

morebitnega uporabnika ali naročnika skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Hkrati se zaveže uporabiti vse ustrezne organizacijske, tehnične in druge postopke in ukrepe,

da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter

nepooblaščena obdelava.

Obiskovalec spletne strani, ki postane uporabnik ali naročnik, s posredovanjem svojih osebnih

podatkov oziroma z oddajo naročila ter s sprejemom predmetnih splošnih pogojev podaja

izrecno soglasje ter skladno z določili ZVOP-1 tudi osebno privolitev, da sme upravljavec

obdelovati osebne podatke, ki jih je le-ta posredoval, in sicer za namene izdelave analiz ter za

namene ponujanja blaga in storitev (neposredno trženje). V primeru, da je neposredno ob

registraciji označil, da določenih obvestil ne želi prejemati, se upravljavec osebnih podatkov

zaveže, da mu takšnih obvestil ne bo pošiljal.

Skladno s 30. členom ZVOP-1 lahko uporabnik ali naročnik kadarkoli zahteva vpogled v katalog

zbirko svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje upravljavec osebnih podatkov. Slednji mu mora

na njegovo zahtevo tudi potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, mu omogočiti

vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter

njihovo prepisovanje in kopiranje. Prav tako mora upravljavec osebnih podatkov na zahtevo

registriranega uporabnika slednjemu posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v

zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, mu posredovati seznam uporabnikov, katerim so

bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podali in za kakšen namen, dati mu mora

informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka osebnih

podatkov, in o metodi obdelave, dati mu mora tudi informacije o namenu obdelave in vrsti

osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem, ter registriranemu

uporabniku pojasniti tehnične postopke odločanja v primeru izvajanja avtomatiziranega

odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Uporabnik ali naročnik lahko kadarkoli zavrne uporabo in obdelavo ter hrambo svojih podatkov,

zbranih neposredno ob posredovanju osebnih podatkov ali naročilu ali kasneje v postopku

spreminjanja le-teh. Takšno zahtevo lahko registrirani uporabnik odda pisno preko pošte ali

preko elektronske pošte. Upravljavec osebnih podatkov se zaveže, da bo glede na zahtevo

uporabnika ali naročnika nemudoma, najkasneje pa v rok 15 (petnajst) dni od prejema zahteve,

preprečil uporabo osebnih podatkov registriranega uporabnika. O tem bo v roku 5 (pet) dneh na

isti način, kot je prejel zahtevo, obvestil uporabnika ali naročnika, ki je to zahteval.

Uporabnik ali naročnik, ki ne želi, da mu upravljavec spletne strani http://www.kriptoclub.com

pošilja obvestila ali ponudbe, ima možnost podaje odjave. Odjava se poda s klikom na

povezavo, ki je dostopna v prejetem elektronskem sporočilu s strani upravljavca osebnih

podatkov. Odjava se opravi nemudoma, v primeru tehničnih težav pa najkasneje v roku 15 dni

od prejema zahteve za odjavo.

Uporaba in varstvo osebnih podatkov je podrobneje opredeljeno v Politiki zasebnosti.

9. PIŠKOTKI

Spletna stran http://www.kriptoclub.com uporablja piškotke za lažjo povezavo obiskovalca

oziroma uporabnika in personalizacijo morebitnih naročenih storitev. Piškotek je manjša

datoteka, ki ga spletno mesto, ki ga uporabnik oziroma obiskovalec spletne strani obišče, pošlje

brskalniku in se shrani na računalniku ob obisku spletne strani. Piškotki ne dovoljujejo branja

podatkov, ki jih ima obiskovalec oziroma uporabnik shranjene na svojem trdem disku, temveč ti

ostanejo zaupni.

Obiskovalec spletne strani lahko nastavitve na svojem računalniku prilagodi, tako da piškotke

izključi ali jih pogojno uporablja, lahko pa jih tudi izbriše, kar lahko povzroči, da ne bo mogel

uporabljati vseh funkcij spletnega mesta. Če obiskovalčev spletni brskalnik ali obiskovalec

piškotek zavrne, je lahko dostop do storitev na spletni strani http://www.kriptoclub.com omejen

ali onemogočen.

Ko obiskovalec, ki želi postati uporabnik oziroma naročnik, naroči program, dostopen na

navedeni spletni strani, naroči storitev ali pošlje svoje osebne podatke, poda tudi izrecno in

osebno soglasje za namestitev piškotkov ter izrecno privolitev, da se lahko uporabljajo in

obdelujejo tudi drugi podatki, vključno z možnostjo obdelovanja in povezovanja podatkov,

razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval za namene

neposrednega trženja.

10. AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsa besedila, slike, ilustracije, fotografije, glasba, posnetki in podobno, ki so objavljene na

spletni strani http://www.kriptoclub.com ali v okviru programa, so avtorsko delo ter uživajo

zaščito skladno z določili zakonodaje s področja avtorskega prava ter prava intelektualne

lastnine. Obiskovalec spletne strani ima pravico uporabljati vsebino spletne strani izključno za

svojo osebno, nekomercialno rabo. Kakršna koli drugačna uporaba vsebine spletne strani (kot

je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je izrecno

prepovedana skladno z zakonodajo s področja avtorskega prava ter prava intelektualne

lastnine.

Prepovedana je kakršna koli neupravičena ter nedovoljena uporaba hiperpovezave spletne

http://www.kriptoclub.com, razen z izrecnim dovoljenjem podjetja PODJETJE.

Vsaka storitev oziroma program, ki je objavljen na spletni strani http://www.kriptoclub.com oziroma ki ga ponuja PODJETJE, je avtorsko delo ponudnika oziroma druge pravne ali fizične

osebe, za katero ponudnik promovira storitev ali program. Kakršna koli neupravičena uporaba

vsebine programov oziroma storitev (npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno)

oziroma prejetih predmetov, listin ter brošur v okviru programa v komercialne namene je

prepovedana.

11. POMOČ STRANKAM IN REŠEVANJE SPOROV

Obiskovalec, uporabnik ali naročnik lahko vsa vprašanja, pritožbe ter druge pripombe pošlje na

elektronski naslov info@ http://www.kriptoclub.com ali neposredno na naslov, IME PRIIMEK, ULICA +

HIŠNA, 1000 LJUBLJANA.

Upravljavec oziroma ponudnik se bo trudil pritožbe in morebitne spore reševati na miren način,

v kolikor pa to ne bo mogoče, pa je za obravnavanje sporov, ki izhajajo iz razmerja med

obiskovalcem, uporabnikom ali naročnikom na eni ter upravljavcem oziroma ponudnikom na

drugo, pristojno po zakonu pristojno sodišče.

Medija Marketing Edvard Kurnik s.p., Na gmajni 29, 2312 Orehova vas

Elektronski naslov: info@ http://www.kriptoclub.com

Telefonska številka: +386 (0)41 743 585